účetní program VABANK
   

Domů  |

Zajímavé odkazy  | Novinky  |

| FAQ dotazy |

| Kontakty |

 

 O programech

  Vabank

  WinVABANK

  Harmonik
 Daňová 
 
EVIDENCE
 
 Příručky, návody
  VIDEOUKÁZKY

 

  Demo 
  Ceník
 
 Další produkty
  Objednávky
 podpora uživatelů účetního software  Podpora
uživatelů
 
   Nabídka       zaměstnání

  Pro školy

 Neziskové org.

 

 


WinVABANK - verze START zdarma
 
Verze WinVABANK START ZDARMA zde .

 Je plnohodnotnou verzí programu obsahující modul podvojného účetnictví, adresáře firem a modul termínů a úkolů. Není omezena počtem zápisů ani časem!
 


 Určen
a pro vedení účetnictví jedné firmy, ostatní vyšší verze programu umožňují účtování pro neomezený počet firem.
Po instalaci pracuje účetní program WinVABANK v módu demoverze, pro zaregistrování verze START je třeba získat licenční číslo, které poskytujeme po telefonickém zavolání nebo pomocí elektronické pošty ZDARMA.

Funkce modulu podvojného účetnictví:

 ●  zápis a opravy účetních zápisů (včetně kompletního žurnálu oprav) do deníku:
 ●  přijaté faktury (a další závazky)
 ●  vystavené faktury (a další pohledávky)
 ●  přijaté zálohy
 ●  vystavené zálohy (do evidence záloh)
 ●  pokladní doklady (do evidence záloh)
 ●  bankovní doklady
 ●  dobropisy
 ●  ostatní doklady (např. interní apod.)
 ●  vzájemné zápočty pohledávek a závazků

Pro všechny funkce je zabudována možnost účtování na střediska, zakázky nebo činnosti. Počet záznamů není ničím omezen.

Součástí programu START je také kompletní evidence DPH včetně tisku formuláře přiznání a všech předepsaných záznamních povinností. U jednoho účetního zápisu je možné zadat více druhů zdanitelných plnění - podle potřeb přiznání DPH.

Zabudována automatická tvorba podrobného saldokonta.

Součástí je Roční uzávěrka s automatickým otevřením v následujícím účetním období, program obsahuje možnost účtování hospodářského roku.

Výběr z tiskových výstupů - data lze sledovat za libovolné období:

 ● Rozvaha, Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu
 ● Výsledovka, Daňová výsledovka,
 ● Výkaz zisků a ztrát v plném a zkráceném rozsahu
 ● Hlavní kniha
 ● Obratová předvaha
 ● Knihy účtů
 ● Deník dle data a dalších třídících kritérií
 ● Náklady a výnosy
 ● Příjmové doklady, Výdajové doklady, Doklady o zaúčtování
 ● Pohledávky, Kniha pohledávek
 ● Závazky, Kniha závazků
 ● Valutová pokladna
 ● Cash flow
 ● Saldokonto
 ● Formulář přiznání DPH
 ● Záznamní povinnosti k DPH v předepsaném členění

Další obsažené moduly:

 ● Adresář firem
 ● Sledování termínů a úkolů
 ● Možnost připojení vlastních programů

Verzi WinVABANK START je možné kdykoliv později rozšířit na vyšší verzi - např. WinVABANK mini, WinVABANK plus, WinVABANK komplet. Ty jsou doplněny dalšími agendami - jako jsou: fakturace, sklady, mzdy, majetek, autoprovoz - a dalšími nadstandardními funkcemi pro zadávání dat.

Verzi START nedoporučujeme firmám pracujícím ve větším měřítku s cizími měnami - tato problematika je řešena alespoň verzí WinVABANK mini, kde je v rámci účtování bankovních dokladů řešeno i automatické účtování kurzových rozdílů.

 
Verze WinVABANK START- ZDARMA zde

  Stáhnout demo

demoverze účetnictví

DEMOVERZI stáhnout ZDARMA

  

  Videoukázky

Unikátní videoukázky funkcí našich účetních programů !

video ukázky účetnictví

 

 
 

Mánuál na výběr
 matrace

Stáhněte si 
ZDARMA
 

 

 

                                                                          

 

e-mail: agenturasit@email.cz

demo

videoukázky

zajímavé odkazy

jak vybrat matraci