účetní program VABANK
   

Domů  |

Zajímavé odkazy  | Novinky  |

| FAQ dotazy |

| Kontakty |

 

 O programech

  Vabank

  WinVABANK

 Daňová 
 
EVIDENCE
 
 Příručky, návody
  VIDEOUKÁZKY

 

  Demo 
  Ceník
 
 Další produkty
  Objednávky
 podpora uživatelů účetního software  Podpora
uživatelů
 
   Nabídka       zaměstnání

  Pro školy

 Neziskové org.

 

 

WinVABANK - pro Linux
 

Operační systém Linux se stává stále vyhledávanější variantou síťového řešení v menších a středních firmách a to zejména pro své nízké pořizovací náklady.

Na Linuxu lze plnohodnotně provozovat WinBase602 SQL server - v současné době je otestovanou platformou RedHat 7.1 (funguje ale i pro starší verze RedHatu - od verze 6.2). Pro instalaci je k dispozici RPM balík buď na CD firmy Software602 nebo ho lze stáhnout z www.software602.cz/download/winbase.htm.

Možnost provozovat WinBase602 SQL server - vedle systému Windows také na Linuxu - využívají od letošního roku i někteří uživatelé ekonomického systému WinVABANK. Program WinVABANK řeší klientskou část v příjemném a intuitivním prostředí DELPHI 5. S příchodem DELPHI 6 a její verzí pro Linux (Kylix) se otevře možnost převést také klienta do prostředí Linuxu.

Komplexní ekonomický systém WinVABANK je určen zejména pro střední a malé firmy účtující v podvojném účetnictví. Instalací jeho demoverze z přiloženého CD si lze ověřit, že výkonnost systému Linux i na něm běžícím SQL serveru WinBase602 z pohledu uživatele ekonomického  programu rozhodně snese srovnání se systémem Windows.

Systém WinVABANK plně využívá všech vymožeností, jenž WinBase602 SQL server poskytuje. Zejména:

- automatické zálohování dat

- bezpečné zpracování dat pomocí transakcí

- přenosy dat mezi vzdálenými místy pomocí replikací

- sledování změn v tabulkách pomocí žurnálů

- přístupová hesla

- přidělení práv jednotlivým uživatelů zařazením do skupin

Navíc je klientská část vybavena řadou nadstandardních funkcí včetně vlastního generátoru sestav a grafů. Tyto funkce usnadňují a zpříjemňují práci uživatele při zadávání,  zpracovávání, vyhledávání a tisku dat.

 

Jak instalovat program na Linux?

Instalace předpokládá, že je na počítačích instalován protokol TCP/IP a že počítač, na němž je instalován Linux a kde bude umístěn WinBase602 SQL server, má přidělenou statickou adresu.

Instalace probíhá ve dvou krocích:

1/ Instalace WinBase602 SQL serveru

RPM balíček instalujte příkazem:     rpm –ih winbase.rpm

Dále zkopírujte z CD WinVABANKu z adresáře WINVABANK / FIL soubor wb5.fil do adresáře VAR / LIB / WINBASE. Zde se nachází i textový konfigurační soubor wbkernel.ini, ve kterém se nastavují parametry pro databázi. Minimálně je třeba zaregistrovat jméno databáze a pokud již nemáte TRIAL verzi serveru (30 dní po instalaci), je třeba zadat i licenční čísla.

Vzor souboru wbkernel.ini:

                                          vysvětlivka:    

[NETWORK]

SERVERNAME=DATA    jméno databáze

[DATABASE]

BackupDirectory=/tmp     adresář, do kterého se bude zálohovat

BackupFilesLimit=7           omezení počtu záloh

BackupTimeHour1=15          zálohování v 15 hodin

BackupTimeMin1=0                         

BackupTimeDay1=1                    zálohování každý den

[LICENCES]                                     

LIC1=xxx-xxxxxxxx-xxx-xxxx  licenční číslo SQL serveru

LIC2=xxx-xxxxxxxx-xxx-xxxx  licenční číslo intranet klientů

[SETTINGS]

[OPTIONS]

[MONITOR]

Monitor_all_errors=0                  monitorování všech chyb

Monitor_replication=1          monitorování replikací

Ke spuštění serveru slouží potom příkaz winbase.

 

2/ Instalace klienta - WinVABANK

Na všech počítačích, které budou sloužit jako stanice, spusťte  setup.exe z adresáře WINVABANK/SETUP. Po instalaci zvolte nabídku START/PROGRAMY/WINVABANK/INSTALACE SQL SERVERU. V instalačním programu dále záložku DATABÁZE A SERVERY. Po stisku tlačítka REGISTROVAT SÍŤOVÝ SERVER zadejte název serveru (podle našeho vzorového souboru wbkernel.ini je to např. DATA) a IP adresu počítače, na který jste zkopírovali a zaregistrovali databázový soubor wb5.fil - viz bod 1.

Spuštění programu

Z nabídky START / PROGRAMY / WINVABANK spusťte program WINVABANK. Program je po instalaci v módu demoverze - její použití není omezeno časově, ale pouze počtem zápisů do jednotlivých agend. Po překročení stanoveného limitu jsou data náhodně vymazána (na vyžádání lze získat i licenční číslo, po jehož zadání není omezen počet zápisů, ale je omezena doba použití programu). Chcete-li program spustit jako demoverzi, zvolte POKRAČOVAT DÁLE. Pokud máte licenční číslo WinVABANKu, zvolte REGISTROVAT PROGRAM.

Dále je nutné stisknout tlačítko SQL server, neboť program je po instalaci implicitně nastaven na lokální databázi s názvem WINVABANK. Na dotaz „Zadat ručně“ odpovězte NE. Potom se objeví seznam registrovaných serverů, v němž byste měli najít název serveru, jenž jste registrovali - viz bod 2. Pokud je server správně registrován, je vlevo vedle jeho názvu  +  a lze poklepáním levým tlačítkem myši zobrazit seznam účtovaných firem - po instalaci je zde firma s názvem ZKUSEBNI. Tu je třeba vybrat a stisknout OK. Pro definitivní vstup do programu je třeba v případě demoverze stisknout OK, u plné verze zadejte předtím jméno uživatele a jeho heslo.

 

 
 
 

 

 

 

  Stáhnout demo

demoverze účetnictví

DEMOVERZI stáhnout ZDARMA

  

  Videoukázky

Unikátní videoukázky funkcí našich účetních programů !

video ukázky účetnictví

 

 
 

Mánuál na výběr
 matrace

Stáhněte si 
ZDARMA
 

 

 

                                                                          

 

e-mail: agenturasit@email.cz

demo

videoukázky

zajímavé odkazy

jak vybrat matraci